Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej słyszymy jak jedni nagrywają drugich, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych – często w sprawach rozwodowych, ale również i podczas spotkań biznesowych – kontrahenci chcą w ten sposób „zabezpieczyć się na przyszłość”. Wszyscy pamiętamy jedną z pierwszych „afer podsłuchowych” - „Aferę Rywina”, kiedy to do Michnika z propozycją korupcyjną przychodzi Rywin. Kilka lat później

Bertrand Russell, jedyny znany mi filozof z Nagrodą Nobla, we wstępie do swojego wspaniałego dzieła "Dzieje zachodniej filozofii", przedstawił własną wizję zmagań, jakie od początku istnienia gatunku ludzkiego, prowadzą subiektywizm i indywidualizm, z potrzebą spójności, jedności grupy, która w kolejnych tysiącleciach przybrała formę scentralizowanych państw narodowych. Russell przedstawia owe zmagania (podobnie jak Samuel P. Huntington w książce "Zderzenie cywilizacji") jako sinusoidalny proces, w którym na przestrzeni tysiącleci powtarzają się podobne zjawiska, prowadzące do upadków i narodzin kolejnych, w ich własnym mniemaniu "wiecznych" cywilizacji. Indywidualizm prowadzi do emancypacji jednostek, które domagając się i zdobywając coraz większą dozę wolności

Philip Zimbardo i John Boyd, dwóch amerykańskich psychologów, w książce "Paradoks czasu" stworzyli, opartą o rzetelne badania naukowe koncepcję, dotyczącą znaczenia czasu w życiu każdego z nas. Stworzyli 6 zasadniczych typów osobowości ludzkiej, zróżnicowanych z uwagi na stosunek do upływającego czasu. I tak, wyróżnili: przeszłościowo - negatywną perspektywę postrzegania czasu, przeszłościowo - pozytywną perspektywę, teraźniejszą hedonistyczną i teraźniejszą fatalistyczną perspektywę postrzegania czasu oraz przyszłą perspektywę i transcendentną perspektywę postrzegania czasu. Wyniki powoływanych w książce (zresztą nie tylko tej) badań psychologicznych dowodzą, że nasze wspomnienia ulegają z upływem czasu nie tylko zatarciu

Jest taka powieść autorstwa Philipa Dicka - "Ubik". Fabuła jest trudna do streszczenia, ale podejmę próbę. Ludzkość osiągnęła kolejne stadium rozwoju (czy na pewno?). W specjalnych instytucjach - Moratoriach utrzymywani są w stadium pośrednim pomiędzy ostateczną śmiercią a życiem ci, których rodziny stać na ofiarowanie najbliższym kilku, kilkunastu lat owego "półżycia". Półżywi mają jednak pewną zdolność. Mogą dzięki specjalnym urządzeniom porozumiewać się ze swoimi krewnymi, doradzają, pocieszają, niekiedy czynią wyrzuty i marudzą. W książce , jak w życiu - jeżeli nie wiesz co zrobić w kryzysie osobistym finansowym czy politycznym - możesz zawsze skontaktować się ze zmarłą żoną, bratem, matką.

W Polsce kredyty te zaczęły pojawiać się początkiem 2002 roku i stopniowo ich ilość wzrastała. Największą popularność zyskały w latach 2005-2008. Do 2005 roku kredytów powiązanych z kursem waluty obcej było udzielanych nieco ponad 60 tysięcy rocznie, zaś od 2005 roku liczba ta zdecydowanie wzrastała. W 2005 roku było to już ponad 80 tysięcy, w 2006 roku ponad 110 tysięcy, zaś w 2007 i 2008 roku odpowiednio 90 tysięcy oraz 160 tysięcy. W kolejnych latach, liczby te stopniowo spadały, jednakże łączna suma zaciągniętych kredytów stanowiła większość udzielanych kredytów hipotecznych w ogóle. W 2006 roku, ponad 55% udzielonych kredytów hipotecznych stanowiły

Podobno przez wiele wieków ornitolodzy byli przekonani o tym, że przyroda obdarzyła ludzkość tylko jednym, białym gatunkiem łabędzia. Dopiero odkrycie Australii pozwoliło na ujawnienie, że na świecie żyją także czarne łabędzie. Fakt ten był tak bardzo odmienny od powszechnego przekonania, że stał się inspiracją dla Nassima Nicholasa Taleba, do zbudowania teorii na temat skutków nieprzewidywalnych zdarzeń. Swoje poglądy zawarł w dziele o jednoznacznym tytule - "Czarny łabędź". Niewątpliwie takim nieprzewidzianym

Pomimo funkcjonowania zawodu radcy prawnego w Polsce, wśród zawodów prawniczych, od dobrych kilkudziesięciu lat, jako młody adept, często spotykam się z najróżniejszymi mitami na temat tej profesji. Z uśmiechem na ustach na myśl przychodzi mi kilka sytuacji: „gdy na korytarzu mijało się dwóch mecenasów, jeden w todze z niebieskim, drugi z zielonym żabotem, klient tego drugiego powiedział do swojej żony: patrz, ten z niebieskim jak się jeszcze parę lat pouczy, to też będzie miał zielony”. Ostatnio obecna byłam przy rozmowie mojej babci z jedną z jej koleżanek: „syn Iksińskiej skończył prawo, ale nie robił aplikacji, bo jest teraz radcą prawnym”.

W dobie dzisiejszych ograniczeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemii, dużym zainteresowaniem cieszą się sklepy internetowe, gdzie w zasadzie można zakupić większość asortymentu niezbędnego do codziennej egzystencji jak i do realizacji swoich pasji .Jedną z takich pasji może być na przykład, kolekcjonowanie broni, którą można również zakupić za pośrednictwem sklepów internetowych, jednak dotyczy to tylko broni, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie na broń.