Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

W przypadku popełnienia błędu medycznego pacjent ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wyniku popełnionego błędu przez lekarza, pielęgniarkę lub pozostały personel medyczny pacjent może doznać szkody na zdrowiu nie tylko w postaci fizycznej, ale również psychicznej. Jednak takie przypadki nie są bezkarne i można ubiegać się o odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę.