Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

błąd medyczny

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

W przypadku popełnienia błędu medycznego pacjent ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wyniku popełnionego błędu przez lekarza, pielęgniarkę lub pozostały personel medyczny pacjent może doznać szkody na zdrowiu nie tylko w postaci fizycznej, ale również psychicznej. Jednak takie przypadki nie są bezkarne i można ubiegać się o odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę.

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny jest związany z lekkomyślnością lub działaniem lekarza, pielęgniarki, ratownika lub farmaceuty niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną. Jeśli działanie to wywoła negatywne skutki dla zdrowia pacjenta, wtedy można mówić o błędzie medycznym. Błąd medyczny może pojawić się na etapie diagnostyki, terapii, wykonywanego leczenia oraz organizacji.

Co zrobić w przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego?

Jeśli podejrzewamy, że podczas leczenia doszło do błędu medycznego, należy niezwłocznie zdobyć wszelkie dokumenty z okresu diagnostyki oraz leczenia. Każdy pacjent ma prawo do wglądu i wykonania kopii pełnej dokumentacji medycznej z danej przychodni lub szpitala. Warto jednak zadbać o to, aby była to kompletna dokumentacja. Przykładowo, jeśli odbyła się operacja należy uzyskać również kartę z przebiegu operacji. Zazwyczaj szpital takich informacji nie udostępnia od razu. Jednak prawo medyczne jasno wskazuje, że na wniosek pacjenta szpital musi udostępnić kompletną dokumentację.

Pomoc prawna

Warto mieć na uwadze, że w przypadku pozwu o popełnienie błędu lekarskiego pomoc prawnika będzie niezbędna. Przychodnie oraz szpitale posiadają biura prawnicze doświadczone w prawie medycznym, dlatego aby udowodnić popełnienie błędu medycznego oraz uzyskać odszkodowanie, należy również wykazać się w sądzie odpowiednią wiedzą – nie tylko medyczną, ale i prawną.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawach pacjenta oraz prawie medycznym, dzięki czemu zebranie dowodów oraz reprezentowanie w sądzie pacjenta odbywa się na najwyższym poziomie. Ponadto doświadczony prawnik opracuje strategię postępowania, napisze pozew oraz wesprze we wszelkich wątpliwych i niejasnych prawnie sytuacjach.