Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

rodzina i prawnik

Komu i w jakiej wysokości należy się zachowek?

Zachowek jest w praktyce uprawnieniem, którego celem jest ochrona praw krewnych, którzy mogli zostać pominięci w dokumencie, jakim jest testament. Co jeszcze warto wiedzieć o takim świadczeniu, a także, w jakiej dokładnie wysokości ono przysługuje? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Kto może zgodnie z prawem otrzymać zachowek?

Świadczenie to przysługuje bliskim krewnym spadkodawcy, czyli dzieciom, małżonkowi, rodzicom, a także wnukom i prawnukom. Prawa takiego nie ma natomiast rodzeństwo. Warto dodatkowo mieć na uwadze, że w przypadku braku zstępnych, prawo to będzie przysługiwać małżonkowi, a także dzieciom.

Kto nie może ubiegać się o zachowek?

Istnieją też określone przypadki, gdy nie można ubiegać się o otrzymanie zachowku. Dotyczy to przede wszystkim osób niegodnych dziedziczenia, tych, które zrzekły się dziedziczenia, a także po prostu odrzuciły spadek. Roszczenie o zachowek nie może być podjęte także wtedy, gdy spadkodawca dokonał wydziedziczenia danej osoby.

W jakiej wysokości należy się zachowek?

Kwestię wysokości takiego świadczenia również określa prawo. Wskazuje ono, że jest to 2/3 wartości tzw. udziału spadkowego i dotyczy to przede wszystkim małoletnich, a także małżonka, rodziców i zstępnych. Warto mieć też na uwadze, że część ta określana jest na podstawie dziedziczenia ustawowego. Natomiast w pozostałych przypadkach jest to ½ udziału.

Na etapie dokonywania wyliczeń bierze się pod uwagę wszystkich spadkobierców i to nawet tych, którzy dokonali odrzucenia spadku. Nie są natomiast objęte osoby, które zrzekły się spadku lub zostały wydziedziczone.

Czy zachowek może ulec przedawnieniu?

Istotną informacją jest także to, że zachowek może ulec przedawnieniu. W praktyce ma to miejsce wtedy, gdy upłynie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeśli natomiast testament nie został pozostawiony, wówczas zachowek przedawnia się również z upływem 5 lat, jednak od dnia otwarcia spadku.

Kwestie związane z prawem do zachowku mogą być dla wielu osób skomplikowane. W takiej sytuacji zaleca się więc skorzystanie z pomocy prawnika.