Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo majątkowe

Przepisy prawa majątkowego określają podstawy własności do dóbr materialnych i wartości niematerialnych. Ustalenie prawa własności do zasobów fizycznych (domy, samochody i wszelkie dobra materialne), istot nieludzkich (psy, konie) czy własności intelektualnej wymaga często żmudnej procedury prawnej. Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, m.in. w sprawach o zachowek czy zniesienie współwłasności.

Celem prawa majątkowego jest chronienie interesu ekonomicznego uprawnionego. W niektórych sytuacjach rzetelne rozstrzygniecie sprawy majątkowej wymaga skomplikowanych procedur, w których niezbędne jest wsparcie specjalistów. Nasza Kancelaria od lat broni interesów Klientów przygotowując analizy praw własności, prowadząc negocjacje czy reprezentując Klientów w procesach sądowych. Oferujemy wsparcie w rozstrzyganiu sporów dotyczących wszelkich aspektów prawa majątkowego, także w odniesieniu do prawa gospodarczego.

 

Zniesienie współwłasności

Przeprowadzenie zniesienia współwłasności można dokonać poprzez wpis notarialny lub drogą sądową. Droga notarialna jest szybsza, ale wymaga poniesienia wyższych opłat. Jest możliwa tylko w wypadku zgodnej woli wszystkich współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności w drodze sądowej wymaga mniejszych kosztów. W wypadku braku porozumienia współwłaścicieli zdarza się jednak, że cały proces może być niezwykle żmudny i skomplikowany. Nasi specjaliści mają odpowiednie doświadczenie, aby kierować sprawami o zniesienie współwłasności z jak najlepszą dbałością o interesy Klienta.

 

Zachowek

Roszczenie o zachowek to prawo do części spadku członków najbliższej rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach realizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Ubiegać się o niego mogą nieuwzględnieni w zapisach spadkodawcy: małżonek, dzieci, wnuki i prawnuki, a w niektórych sytuacjach także rodzice.

Zachowek to ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jego wysokość zawsze wyrażana jest kwotą pieniędzy, a jej wysokość ustala sąd. Zachowek nie dotyczy dziedziczenia jakiegokolwiek składnika majątku.