Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek i Wspólnicy sp.  k. świadczy stałą oraz doraźną pomoc prawną przedsiębiorcom  i osobom, które dopiero planują założyć własną działalność. Doświadczenie Kancelarii opiera się na wieloletniej obsłudze szerokiego grona podmiotów gospodarczych z różnych branż (m.in. produkcyjnej, budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, zakładów opieki medycznej, instytucji finansowych, doradczych oraz innych szeroko rozumianych usług), zarówno z sektora MSP, jak i dużych przedsiębiorców.
W ramach stałej obsługi proponujemy pełną gotowość do natychmiastowego wsparcia działalności, m.in. przez analizę i sporządzanie umów, udział w negocjacjach, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do działalności  – w tym także organizowanie zgromadzeń, sporządzanie uchwał i regulaminów, składanie wniosków do rejestru przedsiębiorców. W ramach bieżącej pomocy prawnej nasi prawnicy opiniują również sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe, z zakresu prawa konkurencji oraz tajemnicy przedsiębiorstw, a także zamówień publicznych.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych – prowadzimy sprawy windykacyjne, spory o zapłatę za usługi, procesy z nierzetelnymi kontrahentami.
Pomagamy naszym Klientom zoptymalizować działalność gospodarczą, proponując rozwiązania
minimalizujące straty lub ograniczające ryzyko działalności, w tym również poprzez obsługę procesów związanych z przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

W przypadku zamiaru zakończenia działalności, Kancelaria pomaga przejść przez ostatni jego etap, który – w zależności od sytuacji finansowej – związany jest  likwidacją lub upadłością przedsiębiorcy lub też sprzedażą przedsiębiorstwa.