Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Wypadki drogowe

Wspieramy osoby poszkodowane w wypadkach drogowych. Walczymy o odszkodowania i zadośćuczynienie dla ofiar brawurowych i pijanych kierowców.

Pokrzywdzeni w wypadkach drogowych i ich najbliżsi mogą zawsze liczyć na wsparcie i pomoc naszej Kancelarii. Nie mamy pobłażania dla bezmyślnych, a szczególnie dla pijanych sprawców. Takich nie bronimy i nie chcemy ich jako Klientów. Równocześnie od wielu lat wpływamy na sposób oceny przez sędziów skutków wypadków i coraz częściej czynimy to skutecznie.

 

Odszkodowania za wypadki drogowe

Zasadą prawa jest, że odszkodowanie za szkody spowodowane w wypadku drogowym mają wyrównać straty, jakie poniosły osoby poszkodowane. Dotyczy to zarówno zniszczonego mienia, jak i zwrotu kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – np. kosztów leczenia i rehabilitacji, operacji plastycznych, czy pokrycia strat w zarobkach w okresie dochodzenia do zdrowia.

Dodatkowo w grę wchodzi jeszcze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym.

Nasza Kancelaria może reprezentować Klientów już na etapie postępowania przedsądowego. Negocjujemy w takich sytuacjach ze sprawcą szkody i jego ubezpieczycielem wysokość odszkodowania. Występujemy także w sądzie w sprawach cywilnych o zapłatę i w sprawach karnych – o ukaranie sprawcy. Zajmujemy się także windykacją zasądzonych kwot.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z dziedziny odszkodowań za starty poniesione w wypadkach drogowych. Udzielamy szczegółowych wyjaśnień i podejmujemy się trudnych wyzwań.