Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo cywilne

Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek, Mariusz Migacz i Wspólnicy sp. k. od wielu lat zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.
Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są sprawy o ochronę dóbr osobistych naszych Klientów. Prowadzimy procesy odszkodowawcze, w tym dochodzimy zadośćuczynień i rent za krzywdy i szkody, wyrządzone czynami niedozwolonymi.
Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rzeczowego takimi jak służebności (w tym służebności przesyłu), ochrona własności i posiadania, współwłasność nieruchomości.
Posiadamy duże doświadczenie w ochronie naszych Klientów przed szkodliwymi immisjami, w szczególności zanieczyszczeniami wody, gleby czy powietrza.
Prowadzimy również wszelkiego typu sprawy z zakresu prawa spadkowego.
Specjalizujemy się w reprezentowaniu firm budowlanych w sporach wynikłych w związku z realizacją umów o roboty budowlane.
Dochodzimy w imieniu naszych Klientów wszelkich roszczeń wynikających z umów, w tym umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, o dzieło, zlecenia czy też innych umów o świadczenie usług.