Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo karne

Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek, Mariusz Migacz i Wspólnicy sp. k. świadczy swoim klientom profesjonalne usługi prawnicze w zakresie:

– prawa karnego,

– prawa karnego gospodarczego,

– prawa wykroczeń,

– odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Jako obrońcy, czy też reprezentując pokrzywdzonych – dotkniętych skutkami przestępstw – wykorzystujemy swoje doświadczenie w trakcie czynności procesowych, tak przed organami ścigania (np. policja, CBA, prokuratura), jak i na salach sądowych. Czynnie uczestniczymy w każdym postępowaniu – bierzemy udział w przesłuchaniach, oględzinach, skrupulatnie analizujemy materiał dowodowy, sporządzamy konieczne pisma procesowe. Wszystko po to, aby  doprowadzić do najkorzystniejszego zakończenia sprawy.

W każdej chwili jesteśmy gotowi i przygotowani do tego, by skutecznie zadbać o interesy osób zatrzymanych lub aresztowanych przez organy ścigania, realizując tym samym szeroko rozumiane prawo do obrony.

Dzięki posiadaniu przez niektórych z naszych prawników praktycznych umiejętności w zakresie czynności operacyjnych, w szczególności w obszarze stosowania przez organy ścigania operacji specjalnych jak i podsłuchów, posiadamy – jako jedyni z niewielu w kraju – umiejętność wyselekcjonowania spośród ogromu materiału dowodowego, takich okoliczności i zdarzeń, które podważają legalność i wiarygodność zgromadzonych w sprawie dowodów, obalając tym samym stawiane zarzuty.

Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach dyscyplinarnych, broniąc przed zarzutami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na ich sytuację i pozycję zawodową.

Dbamy także o interesy pokrzywdzonych, reprezentując ich jako oskarżycieli posiłkowych. Żadnej sprawy nie traktujemy rutynowo, bo uczucia i emocje każdego człowieka są zawsze tylko jego osobistym i wyjątkowym doświadczeniem. Rozumiemy to i staramy się być oparciem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w tej podwójnie trudnej sytuacji. Sytuacji, w której ludzka krzywda, zderza się z bezdusznością i obojętnością systemu. To zderzenie nie może kończyć się poczuciem niesprawiedliwości !