Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo administracyjne

Prawnicy naszej Kancelarii zajmują się wszelkimi sprawami administracyjnymi, świadcząc profesjonalną pomoc prawną, polegającą na sporządzaniu odwołań od decyzji organów, skarg do sądów administracyjnych, a także wniosków, mających na celu ochronę Twoich praw.  Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowań przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sferze spraw, którymi zajmujemy się na co dzień, są m.in. sprawy dotyczące:
– uzyskania pozwolenia na budowę i innych decyzji z zakresu prawa budowlanego, w tym sprawy dotyczące legalizacji istniejących już budynków,
– rent i emerytur,
– zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
– inwestycji deweloperskich,
– ochrony środowiska, m.in. wycinki drzew,
– koncesji, licencji i zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,
– legalizacji pobytu w kraju oraz podejmowania zatrudnienia przez cudzoziemców,
– ochrony danych osobowych,
– zdrowia i chorób zawodowych,
– cofnięcia pozwolenia na broń.