Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w imieniu Kancelarii Prawniczej Artur Kosturek, Mariusz Migacz i Wspólnicy sp. k. z/s w Rzeszowie, informuję, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO, oraz: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek, Mariusz Migacz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podpromie 8a, 35 – 051 Rzeszów, biuro@kosturek.pl

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego, danych kontaktowych, w tym numer telefonu, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną;

3) nie przetwarzamy Państwa danych wrażliwych, chyba że dane o tym charakterze konieczne są do realizacji postępowań prowadzonych w imieniu i na Państwa rzecz.

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celach realizacji łączącej nas umowy o świadczenie usług prawnych, (podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy);

b) prowadzenia korespondencji e-mailowej, telefonicznej, lub audiowizualnej oraz w celach z niej wynikających.

c) w celach archiwalnych (w tym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów);

5) nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych;

6) przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu

w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
    w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych wraz z prawem do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych, prawem do wniesienia sprzeciwu, prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

9) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

10) Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które na zlecenie Kancelarii przetwarzają dane osobowe tj. świadczą na rzecz usługi: prawnicze, księgowe, informatyczne, ubezpieczeniowe itp.