Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy – co zrobić jeśli jest niesłuszne?

Zwolnienie z pracy jest tematem delikatnym zarówno dla pracownika, jak również dla dotychczasowego pracodawcy. I to bez względu na to, w jaki sposób umowa o pracę zostaje rozwiązana. Z tego powodu warto zadbać, by wszelkie dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy, zostały przygotowane prawidłowo oraz zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy. Jednak co w przypadku, gdy pracownik został niesłusznie zwolniony z pracy?

Wadliwe zwolnienie z pracy i roszczenia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, niesłusznie zwolniony pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy. Aby zachować wszystkie procedury, najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy faktycznie jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może zostać przywrócony do pracy na poprzednich warunkach, otrzymać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. O tym, jaki dokładnie okres obejmuje, decyduje prawo pracy. Otrzymuje on odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Podstawy niesłusznego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik, który jest przekonany o niesłusznym wypowiedzeniu umowy o pracę, może wnieść odwołanie do sądu pracy. Jakie czynniki decydują o wadliwym zwolnieniu z pracy? Przede wszystkim jest to niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia. Podstawą do wystąpienia na drogę sądową jest także skrócenie okresu wypowiedzenia oraz nieprawidłowe poinformowanie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia.