Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek, Mariusz Migacz i Wspólnicy Sp. k. w Rzeszowie zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego.

Reprezentujemy naszych Klientów głównie w sprawach:

– o rozwód i podział majątku dorobkowego małżonków,

– związanych z rozstrzyganiem istotnych spraw dziecka, między innymi: reprezentacją dziecka przez rodziców, zarządzaniem majątkiem dziecka,

– dochodzeniem alimentów na rzecz dziecka lub małżonka, ustaleniem kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej (zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej),

Prowadzimy też sprawy z zakresu wszczęcia i prowadzenia postępowań o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie.

Prowadzimy każdą sprawę z troską o dobro Klienta, wspierając go w tych trudnych chwilach, jakimi są rozstanie lub spór pomiędzy członkami najbliższej rodziny i zapewniamy w takich momentach życia odpowiednią i zupełną pomoc prawną.