Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

O niebezpieczeństwach zakupu broni w sklepie internetowym.

W dobie dzisiejszych ograniczeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemii, dużym zainteresowaniem cieszą się sklepy internetowe, gdzie w zasadzie można zakupić większość asortymentu niezbędnego do codziennej egzystencji jak i do realizacji swoich pasji .Jedną z takich pasji może być na przykład, kolekcjonowanie broni, którą można również zakupić za pośrednictwem sklepów internetowych, jednak dotyczy to tylko broni, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie na broń.

Wydawałoby się, że jest to oczywiste i dalsze wywody na ten temat nie mają sensu. Jednakże jak to bywa w życiu nie wszystko jest białe bądź czarne, stąd też – ku przestrodze, w niniejszym artykule zostaną przedstawione zagrożenia wynikające z lekceważącego podejścia do treści regulaminów umieszczonych na stronach internetowych.

Jakiś czas temu, Kancelaria otrzymała zlecenie poprowadzenia sprawy karnej dotyczącej nielegalnego posiadania broni palnej. Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, iż funkcjonariusze policji na podstawie postanowienia prokuratorskiego zatrzymali w miejscu zamieszkania naszego Klienta pistolet model – Gas gun ZORAKI nikiel Auto 914, kal. 9 mm knall wraz z nabojami gazowymi CS 9 mm. Pistolet ten, miał być – zgodnie z ogłoszeniem jakie znajdowało się na jednym z portali sprzedażowych, pistoletem hukowym, do posiadania którego nie wymagane było pozwolenie na broń. Zaznaczyć należy, że ww. ogłoszenie nie znajdowało się na stronie internetowej sklepu, w którym ostatecznie dokonano zakupu zatrzymanej broni.

Aby przybliżyć okoliczności zakupu pistoletu, trzeba cofnąć się o dwa lata, gdyż wówczas na stronie internetowej słowackiego sklepu doszło do złożenia zamówienie na zakup pistoletu – Gas gun ZORAKI nikiel Auto 914, kal. 9 mm knall oraz naboi gazowych CS 9 mm pistolet Wadie. 

Z informacji zamieszczonych na powyższej stronie internetowej wynikało, iż w sklepie tym, można znaleźć większość rodzajów broni, które mogą być sprzedawane legalnie na polskim rynku. Z kolejnej informacji wynikało, iż sklep podlega prawu słowackiemu, w związku z czym, za pośrednictwem internetu – sklep sprzedaje wyłącznie broń, na posiadanie której – od przyszłych właścicieli nie wymaga się stosownego pozwolenia, natomiast broń objęta tym obowiązkiem jest sprzedawana wyłącznie do rąk własnych. I w zasadzie na tym zakończył się obowiązek informacyjny sklepu, co więcej przedstawiciele sklepu realizując zamówienie na broń w żaden sposób nie weryfikowali, czy potencjalny kupiec legitymuje się stosownym pozwoleniem na broń. Dodać należy, iż obsługa sklepu była świadoma, iż przyszły właściciel zamieszkuje na terytorium Polski, gdzie sprzedaż tego rodzaju broni wedle przepisów obowiązujących w Polsce, powinna mieć miejsce dopiero po okazaniu takiego pozwolenia. Mało tego, w przypadku chęci zakupu broni palnej np. modelu CZ-27 (wymagane pozwolenie), po wyborze tego modelu na stronie internetowej sklepu, pojawiała się informacja, iż kupujący oświadcza, że jest posiadaczem pozwolenia na broń – takiej informacji nie było przy modelu Gas gun ZORAKI nikiel Auto 914, kal. 9 mm knall, która została zakupiona. 

Na domiar tego, nikt z pracowników sklepu nie pofatygował się do udzielenia rzetelnej informacji o potrzebie posiadania pozwolenia na broń, bądź co najmniej wskazaniu przyszłemu nabywcy, konieczności zweryfikowania, czy na tego rodzaju broń wymagane jest stosowne pozwolenie. Dodać jeszcze należy, iż sklep ten posiadał adres strony internetowej z rozszerzeniem domeny pl., co mogło sugerować, że zakup broni Gas gun ZORAKI nikiel Auto 914, kal. 9 mm knall jest legalny w świetle prawa polskiego, gdyż odbywa się za pośrednictwem polskiej strony internetowej (pomimo iż sklep był zarejestrowany na Słowacji).

Wszystkie okoliczności, o których mowa powyżej sprawiają, iż potencjalni nabywcy, mogą dojść do przekonania, iż zakup takiej broni jest legalny i na jej posiadanie nie jest wymagane pozwolenie na broń. 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż to na przedsiębiorcy spoczywa szereg obowiązków informacyjnych w relacjach z konsumentem, takich jak np. wskazanie danych identyfikujących przedsiębiorcę, podstawowych cech towaru i usługi, stosowaną procedurę reklamacyjną. To na przedsiębiorcy ze Słowacji leżał obowiązek dostosowania oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Wprawdzie przedsiębiorca informuje, iż kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych kraju, do którego ma zostać wysłany towar, jednakże informacja ta znajduje się w gąszczu innych informacji i tylko uważne zapoznanie się z warunkami zakupu – które nie są dostępne bezpośrednio w opisie wybranego modelu powoduje, iż konsumenci z Polski nieświadomie zakupują broń na posiadanie której wymagane jest pozwolenie. Potwierdzeniem powyższego jest jeden z komentarzy zamieszczony przez konsumenta na stronie internetowej sklepu, który zdążył już wcześniej zakupić broń cyt. 

(…) Witam serdecznie. Kupiłem u Państwa pistolet gazowy (…). Chcę zapytać czy trzeba mieć na niego pozwolenie, czy tylko naboje hukowe i gazowe są do niego na 9mm a kaliber lufy jest mniejszy. Jak to ma się do Polskiego prawa. Bardzo proszę o pomoc w udzieleniu konkretnej odpowiedzi (…).

Na zapytanie te, nie ma odpowiedzi na stronie internetowej – bynajmniej nie pod pytaniem, a autor tego zapytania, prawdopodobnie popełnił przestępstwo posiadania broni palnej bez wymaganego pozwolenia.
Zważywszy na powyższe należy dojść do wniosku, iż konsumenci korzystający z powyższego sklepu, mogą nieświadomie zakupić broń, do posiadania której wymaga się pozwolenia, a co za tym idzie, w bardzo prosty sposób można wejść w konflikt z prawem. 

Polityka informacyjna tegoż przedsiębiorcy pozostawia w tym zakresie wiele do życzenia – mało tego, wydaje się, że może to być świadome działanie mające na celu optymalizację sprzedaży. Przedsiębiorca, aby sprostać obowiązkom informacyjnym, powinien w bardziej przejrzysty sposób informować o konieczności posiadania stosownego pozwolenia w przypadku zakupu tego rodzaju broni, na przykład, poprzez umieszczenie takiej informacji w opisie broni. Zabieg ten, zapewne nie sprawiłby większego problemu, a pozwoliłoby to oszczędzić przyszłym klientom „kłopotów” w postaci narażenia się na odpowiedzialność karną – przypomnijmy, że przedsiębiorca kieruje swoje produkty do klientów z Polski, gdzie obowiązują inne przepisy prawa niż na Słowacji. Ponadto trzeba podkreślić, iż mamy do czynienia z bronią, a więc z towarem, który bez względu na specyfikację techniczną może doprowadzić w większym lub w mniejszym stopniu do uszczerbku na zdrowiu, czy życiu.

Niestety, wskutek takiej polityki informacyjnej przedsiębiorcy, konsumenci mogą nieświadomie stać się właścicielami broni gazowej, do której posiadania, w myśl przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie na broń. Taki stan rzeczy może zakończyć się prokuratorskimi zarzutami za popełnienie czynu stypizowanego w art. 263 § 2 kk (posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia), a w konsekwencji, również surowym wyrokiem skazującym.

Zakup pistoletu za pośrednictwem sklepu internetowego wydawałby się zakupem legalnym, bo kto mógłby przypuszczać, że robiąc zakupy w internecie możemy stać się właścicielem broni palnej, do posiadania której wymagane jest stosowne pozwolenie? – przecież stan prawny w Polsce uniemożliwia zakup broni palnej przez internet, co jest kwestią oczywistą! W tym miejscu należy przypomnieć, iż nabycie w naszym kraju takiej broni, jest możliwe wyłącznie w specjalistycznym sklepie stacjonarnym po okazaniu stosownego pozwolenia. 

Niestety, strona internetowa przedsiębiorcy słowackiego daje możliwość zakupu takiej broni gazowej osobom nieuprawnionym, co może zakończyć się przykrymi konsekwencjami prawnymi.

Zagadnienie poruszone w niniejszym artykule powinno być przestrogą dla tych, którzy zamierzają dokonać takich zakupów – zalecanym jest, aby wcześniej dokładnie zapoznać się z regulaminem sklepu, zwłaszcza z tymi informacjami, które są zapisane drobną czcionką, a także z opiniami klientów danego sklepu. 

W przypadku naszego Klienta – tego zabrakło, co zakończyło się postępowaniem karnym. Tylko dzięki działaniom podjętym przez prawników z Kancelarii, udało się uniknąć surowej kary. W tym miejscu wskazać należy, że sankcją za tego rodzaju przestępstwo może być kara pozbawienia wolności, nawet do lat 8. 

I tak niewinny z pozoru zakup „broni hukowej” – która miała być bronią kolekcjonerska – zakończył się postępowaniem karnym. 

Mariusz Migacz