Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Prawa pracownicze i sprawy o mobbing

Łamanie praw pracowniczych i mobbing w pracy to zjawiska, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. Oferujemy wsparcie prawne osobom pracującym, wobec których pracodawcy lub przełożeni nie dopełniają swoich obowiązków oraz osobom niesłusznie zwolnionym z pracy.

Mobbing w pracy występuje wtedy, gdy pracownika dotykają działania, które mają go upokorzyć, obniżyć poczucie własnej wartości, czy wręcz zastraszyć, a zachowania te mają charakter długotrwałego i uporczywego dręczenia psychicznego. Pojęcie mobbingu jest opisane w polskim prawie pracy i pracownik, który padł jego ofiarą, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma liczne obowiązki wobec zatrudnionych w swojej firmie osób. Musi zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i higieniczne warunki pracy. Kodeks Pracy reguluje jego powinności związane z ochroną zdrowia zatrudnionych oraz chroni prawa chorego pracownika. Szczególne przywileje w pracy mają kobiety w ciąży i osoby w wieku przedemerytalnym. To właściciel firmy musi stworzyć takie warunki, aby w zespole nie dochodziło do mobbingu.

 

  • masz poczucie, że pracodawca potraktował Cię niesprawiedliwie,
  • jeśli rozwiązano z Tobą umowę o pracę z przyczyn, z którymi się nie zgadzasz,
  • jeśli wypłacane wynagrodzenie budzi Twoje zastrzeżenia,
  • jeśli jesteś ofiarą mobbingu.

 

skorzystaj z naszej pomocy. Nasi prawnicy specjalizują się w rozwiązywaniu sporów między pracownikami, a ich obecnymi lub poprzednimi pracodawcami. Prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie umów o pracę, zapłatę zaległych wynagrodzeń czy też sprawy sądowe o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych i egzekwowania stosowania Kodeksu Pracy. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które uważają, że spotkała je krzywda w miejscu pracy.