Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

koncepcja podziału nieruchomości

Jak znieść współwłasność?

Troszkę upraszczając, prawo współwłasności to prawo własności przysługujące kilku osobom jednocześnie. Kilka osób może posiadać prawo własności tej samej rzeczy. Współwłasność charakteryzują trzy cechy. Jedność przedmiotu, którego dotyczy prawo własności. Wielkość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.

Jedność, wielkość podmiotów, niepodzielność

Przedmiotem wspólnego prawa jest jedna rzecz ruchoma, nieruchomość lub inne prawo, a nie zespół różnych rzeczy. Współwłasnością nie jest spadek, który przypadł kilku osobom, ani majątek wspólny małżonków. W przypadku współwłasności prawo własności przysługuje co najmniej dwóm osobom. W przypadku, gdy wielość współwłaścicieli ustanie, prawo współwłasności przekształci się w prawo własności. Niepodzielność wspólnego prawa oznacza, że żaden ze współwłaścicieli nie ma wyłącznego prawa do fizycznie określonej rzeczy. Każdy współwłaściciel ma jednakowe prawo do całej rzeczy.

Zniesienie współwłasności

Przepisy określają trzy sposoby zniesienia współwłasności: podział w naturze, przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli (lub niektórym) z obowiązkiem spłaty pozostałych lub sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów postępowania cywilnego. Jeśli żadne okoliczności nie stoją na przeszkodzie to sąd może podzielić nieruchomość na części odpowiadające wartością udziałom przypadającym każdemu z współwłaścicieli. W takim przypadku mówimy o podziale w naturze. Jeśli podział w naturze nie będzie możliwy sąd może przyznać nieruchomość na własność jednemu lub kilku współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty. I w końcu są takie sytuacje, że żaden z właścicieli nie chce być posiadaczem nieruchomości lub żaden nie posiada takich środków, żeby spłacić pozostałych. Wtedy sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości. Kwota uzyskana zostanie podzielona między współwłaścicielami stosownie do ich udziału we własności.