Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

kredyt franki

Jak poradzić sobie z kredytem we frankach?

Jeszcze 10 lat temu ze względu na bardzo dogodne warunki miał miejsce boom na zaciąganie kredytu mieszkaniowego we frankach. Frank szwajcarski był walutą, w której aż w trzech na cztery przypadków przyznania kredytu spłacane było mieszkanie. Ze względu na wzrost kursu tej waluty dużej liczbie osób spłata kredytu zaczęła sprawiać problem.

Atrakcyjna rata kredytu spłacanego w postaci franków szwajcarskich wzrosła dwukrotnie, ze względu na podniesienie się kursu tej waluty. Istnieją jednak przesłanki, które pozwalają na unieważnienie umów dla frankowiczów. Wszystko za sprawą prawników, którzy analizując zawierane umowy kredytowe, a także wszelkie okoliczności zaciągnięcia pożyczek, zauważyli, że nie zawsze są one zgodne z literą prawa.

Zaistniała więc szansa na unieważnienie umów dla frankowiczów, dzięki skorzystaniu z usług kancelarii prawniczej. Naszym zadaniem jest pomoc osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich w pozbyciu się uciążliwych długów. Kredyty frankowe, co widać na podstawie przepisów prawa, a dokładniej sześćdziesiątego dziewiątego artykułu drugiej ustawy bankowej, nie są zgodne z prawem.

Ustawa mówi, że w umowie kredytowej powinna zostać wyszczególniona zarówno kwota, jak i waluta kredytu. Natomiast w wielu dokumentach, poświadczających zaciąganie pożyczki nie pojawia się kwota, ponieważ miała być naliczana na podstawie bieżącego kursu franka i wypłacona w polskiej walucie. Co za tym idzie, umowa nie zawierała wszelkich niezbędnych informacji.

Co jest przesłanką do unieważnienia kredytu?

Brak niezbędnych informacji dotyczących kwoty i waluty kredytu, nie jest jedyną przesłanką do unieważnienia kredytu. Doszło także do niezgodności dotyczących tego, co zostało podpisane, a tego, co kredytobiorca otrzymał. Podpisany został kredyt we frankach, a kredytobiorca otrzymał wypłaty w złotówkach.

Wszystkie te przesłanki pozwalają o staranie się o unieważnienie umowy kredytowej na drodze sądowej. Jednak nieścisłości muszą zostać sprawdzone przez specjalistów, którzy znajdą wszelkie błędy w podpisanych umowach. Warto także zaznaczyć, że wątpliwości wzbudza sposób przeliczania walut przez banki. Kwota nie powinna być ustalana w sposób jednostronny, co ma miejsce, gdy kredytodawca przelicza franki na złotówki na podstawie własnych tabeli.