Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Adwokat

Czy adwokat i radca prawny jest tym samym?

Czasem w życiu pojawiają się takie sytuacje, w których potrzebujemy pomocy prawnej. Od razu na myśl przychodzi nam wtedy udać się do prawnika. Jednak okazuje się, że prawnik to określenie dość ogólne, ponieważ prawnikiem nazwać można każdą osobę pełniącą funkcję lub zawód albo posiadającą wykształcenie prawnicze.

Zatem prawnikiem nazwiemy zarówno sędziego, prokuratora, notariusza, ale także adwokata i radcę prawnego. Szczególnie te dwa ostatnie zawody bywają ze sobą mylone, a właściwie nie tyle mylone, co sporo osób po prostu nie wie czym i czy w ogóle różni się adwokat od radcy prawnego. Poznajmy zatem różnice i podobieństwa tych dwóch zawodów związanych ze światem prawa.

Adwokat i radca prawny – podobieństwa

Pierwszą sprawą w kwestii podobieństw adwokata i radcy prawnego jest to, że obaj są przedstawicielami zawodów prawniczych. W związku z tym zajmują się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udzielają porad czy konsultacji w tym temacie, sporządzają pisma procesowe, akty prawne oraz występują przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze albo obrońcy, albo pełnomocnika. Jak już wspomnieliśmy, obaj także muszą ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację, czyli praktykę oraz zdać odpowiedni egzamin.

Do tego łączą ich także dwie bardzo ważne sprawy: obaj są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności wykonywane przy udzielaniu pomocy prawnej. Oba te czynniki są bardzo istotne, ponieważ tak naprawdę stanowią dodatkową gwarancję i ochronę interesów klienta.

Jeszcze jedną bardzo ważną cechą wspólną dla zawodu adwokata i radcy prawnego jest to, że są zawodami tak zwanego „zaufania publicznego”, co nakłada na nich pewne dodatkowe, określone prawa i obowiązki.

Adwokat i radca prawny – różnice

Różnice w kompetencjach adwokata i radcy prawnego to bardzo ciekawy temat. Kiedyś takie różnice były nakreślone dość mocno, dlatego bardzo ważną sprawą było to, jakiego prawnika wybierzemy do danej sprawy. Wynikało to z faktu, że tylko adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych przed sądem, natomiast radca prawny nie mógł reprezentować swoich klientów w takich sprawach i w takim charakterze. Jednak od 1 lipca 2015 roku uległo to zmianie. Od tego dnia, radca prawny może już występować jako obrońca w sprawach zarówno karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostaje on w stosunku pracy.

Widać więc, że aktualnie różnice między adwokatem a radcą prawnym są bardzo niewielkie i dla wielu osób po prostu nieistotne. W związku z tym wybór między radcą prawnym a adwokatem sprowadza się tak naprawdę do indywidualnych preferencji oraz oceny charakteru sprawy, z którą zwraca się klient, bowiem obaj mogą reprezentować swoich klientów w sądzie cywilnym, sądzie administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Warto też wspomnieć, że Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w których nadal rozróżnia się zawód radcy prawnego i adwokata, dlatego coraz śmielej mówi się o połączeniu obydwu zawodów w jeden. Jednak póki istnieją dwa zawody, to zarówno do adwokata jak i radcy prawnego możemy udać się, gdy mamy problem z prawem lub jego interpretacją.