Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

mobbing w pracy

Co robić w przypadku mobbingu w pracy?

Praca w trudnych warunkach i atmosferze jest nie tylko nieefektywna, ale również szkodliwa dla pracownika. Stres i złe samopoczucie negatywnie wpływają na stan jego zdrowia. Mimo że istnieje od zawsze, dopiero od kilku lat mówi się głośno o mobbingu w pracy, który jest formą dyskryminacji. Jak go rozpoznać i co robić, gdy sami go doświadczamy?

Zachowania świadczące o mobbingu

Jednym z trudniejszych etapów w walce z dyskryminacją w pracy, jest zdefiniowanie, kiedy mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z nielubiącymi nas współpracownikami czy pracodawcą. Kiedy niemiłe uwagi koleżanek są wyrazem ich złego humoru, a kiedy uszczypliwe uwagi szefa są sposobem na poniżanie pracownika przy kolegach? Jeśli mamy wątpliwość czy sytuacja, w której się znaleźliśmy, odpowiada definicji mobbingu, najlepiej odwiedzić kancelarię prawniczą, gdzie specjalista od prawa pracy przeanalizuje konkretny przypadek.

O prześladowaniu mówimy, gdy niemoralne zachowania zdarzają się często, ukierunkowane są na konkretne osoby i mają na celu im zaszkodzić. Jeśli pracodawca lub współpracownik odnosi się obraźliwie, złośliwie i używa wyzwisk, ośmiesza, grozi, lekceważy, niestosowanie komentuje poczynania czy wygląd lub podejmuje zachowania o podłożu seksualnym, wtedy z pewnością można określić takie zachowania mobbingiem.

Jak reagować na dyskryminację w miejscu pracy?

W chwili, gdy mamy pewność, że działania są przejawem mobbingu, należy im przeciwdziałać. Przede wszystkim, jeśli sprawcą jest inny pracownik, należy zachowanie takie zgłosić pracodawcy, najlepiej na piśmie. Forma pisemna stanowi dowód w sprawie o ewentualne odszkodowanie. Jeśli szef nie reaguje lub to on jest źródłem niepoprawnego zachowania, należy zgłosić to państwowej inspekcji pracy lub stowarzyszeniu czy fundacji zajmującej się tą tematyką. Warto udać się również bezpośrednio do kancelarii, gdzie otrzymać można pomoc prawną i wsparcie przy uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Mobbing wiąże się z naruszeniem dóbr osobistych, gdzie karę przewiduje choćby kodeks cywilny.