Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

odszkotowanie

Co robić jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

W sytuacji jeśli poniosłeś szkodę, a twój ubezpieczyciel stwierdza, że nie należy ci się odszkodowanie, albo proponuje wypłatę niższej kwoty, niż twoim zdaniem się należy, masz kilka możliwości postępowania. Jest to bardzo częsty problem z jakim mamy do czynienia, dlatego warto o tym napisać kilka słów.

Warto dochodzić swoich praw jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania

Jeśli z jakiegokolwiek powodu towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia ci wypłaty odszkodowania, albo próbuje je zaniżyć, powinieneś walczyć o swoje, bo prawo daje ci wiele możliwości dochodzenia należnego ci odszkodowania. Musisz przy tym pamiętać tylko o zachowaniu terminów, oraz o kolejności składania odpowiednich reklamacji, odwołań i innych dokumentów.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z różnych przyczyn, które mają związek z rodzajem ubezpieczenia. Na przykład może odmówić wypłaty odszkodowania OC, jeśli uzna, że poszkodowany ponosi wyłączną winę za powstanie szkody, albo, że osoba ubiegająca się o odszkodowanie jest sprawcą wypadku. Jeśli nie zgadzasz się z taką interpretacją ubezpieczyciela, do twojej dyspozycji są instrumenty prawne, które umożliwią ci wpłynięcie na zmianę stanowiska ubezpieczyciela.

Jakie przedsięwziąć kroki, jeśli spotkałeś się odmową wypłaty odszkodowania?

Pierwszym krokiem, który powinieneś wykonać, aby dochodzić swoich praw do ubezpieczenia, jest wniesienie odwołania, nazywanego także reklamacją. Jego celem jest wykazanie, że podstawa wydania odmowy jest niesłuszna, dlatego przed jego wniesieniem powinieneś zebrać dowody świadczące na twoją korzyść. W piśmie przewodnim postaraj się odeprzeć argumenty ubezpieczyciela. Może się okazać, że aby mieć dowody w ręce musisz poczekać na zakończenie postępowania dowodowego, ale na szczęście na złożenie odwołania masz dużo czasu, bo aż trzy lata od daty, kiedy odebrałeś pismo ze stanowiskiem w twojej sprawie.

Jeśli reklamacja nie przyniosła skutku, masz dwie możliwości – pierwszą jest zwrócenie się do Rzecznika Finansowego, o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Rzecznik może działać na zasadzie mediacji, co jest korzystne dla obu stron, ale podejmuje od działania tylko, jeśli wykorzystałeś możliwości postępowania reklamacyjnego, dlatego do wniosku do Rzecznika trzeba dołączyć wszystkie kopie wcześniejszej korespondencji. Ostatnią możliwością jest postępowanie sądowe, które może się trochę ciągnąć, ale nie oznacza to, że trzeba zrezygnować. Możesz w tym przypadku skorzystać z usług na przykład naszej kancelarii prawniczej, albo, jeśli nie stać cię na prawnika, możesz zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pamiętaj, że warto walczyć do końca i jeśli masz pewność, że odszkodowanie ci się należy, albo, że należy się w wyższej kwocie, niż zaproponował ubezpieczyciel – powinieneś się o to dochodzić.